Tømmerhus
Tømmerhus
Tømmerhus
Blockhäuser
Tømmerhus

Tømmerhus har lenge vært produksjonsartikkelen til selskapet vårt i den russiske Karelen. I dag produserer vi tømmerhus av nyhogde trær (gran og furu) og naturtørket tømmer som tilsvarer det som heter kelo i Finland. Vi kjenner godt til alle de tre hovedmåtene tømmerhusene blir produsert på. Etter deres ønske lager vi hus etter den russiske, kanadiske eller norske teknologien. Her kan dere gjøre dere kjent med produktene våre. Selvfølgelig setter vi opp tømmerhus etter behovet bestilleren får, og vi kan levere hus med tak som en del av settet og klare til montering. Det er en selvfølge at vi tar på oss byggeoppdrag knyttet til hvilke som helst bolig- tømmerhus eller hvilken som helst tømmerbygning, bl.a. hotell eller butikkresepsjon med deres egen layout. I dag kan dere bestille tømmerprodukter med inntil max 50cm i diameter og lengden på tømmeret inntil 12 meter i konstruksjonen. Et arbeiderteam kan bli sendt ut for alle slags montasjearbeid innenfor EU. Vi involverer også kollegaer som bor fast i Finland, Estland og Litauen, dvs. den arbeidskraften som har nødvendig arbeidstillatelse. Her finner dere eksempler på de siste produktene våre. 

FORDELENE VÅRE

De lokale innbyggerne har bevart den århundregamle kunsten til å bygge opp tømmerhus. Beviset kan være et karelsk friluftsmuseum for trearkitektur på øya Kizji som er på verdensarvlista. Der har man samlet de beste eksemplene på tømmerhus nemlig fra Karelia. Den unike egenskapen ved et karelsk hus er velbeholdenhet og soliditet, og de to grunnene til det står det beskrevet nede.

Her er en link fra wikepedia hvor dere får vite mer om Kizi og se bildene av gjenstandene. Med det samme vil vi sette fokuset på at den første og den største kirka som ble av avgjørende betydning for oppbyggingen av museet, er datert til 1703. Det er en meget viktig ting som er verdt å nevne at en slik solid bygning som er satt sammen av tømmer, ikke trengte noe oppussing helt til 20. århundre.

Det er ingen tvil om at det karelske råmaterialet er unikt. Den karelske arktiske granen og furuen har stor densitet. En kubikkmeter furu veier nesten 800 kilo. Grunnen til det er enkel. Furuen vokser veldig langsomt i løpet av livet sitt. Det lokale karelske klimaet er karrig, og derfor vokser treet veldig langsomt. De årringene forteller oss om det. Trematerialet som vi bruker i produksjonen, kommer fra de arktiske regionene i Karelia. Det blir fremstilt på breddegraden med byene Kemj, Kostomuksja, Belomorsk. Den type tre finnes det bare i Finland, Norge og Sverie. Men slike tømmerhus koster vanligvis mye mer der enn de gjør det her.

Den karelske arktiske furuen er et slags rettvoksende tre, og før kalte man det treet for et mastetre. Karelsk tømmer har alltid vært en eksportvare som er blitt sendt til nordeuropeiske land fra gammelt av. I produksjonen kan vi bruke tømmer opp til 12 meter i lengden og opp til 45 cm i diameter. Det er veldig viktig at ved tømmerlengden på 12 meter vil tykkelsen på tømmeret være visuelt sett lik ved begge endene.

Det er alltid slik at vi bruker vinterhogd tømmer som har vokst på tørre høye plasser. Slik gjorde man i gamle dager, og det er derfor de husene som ble satt sammen på Kizi-øya, er så godt bevart. Om vinteren slutter kvaen nesten å sirkulere i treet, og den samles i stammen. Det er nemlig kvae som er et naturlig konserveringsmiddel for tømmerhusene våre. Slike trær som har vokst på tørre høye plasser er friske i seg selv og blir ikke utsatt for forråtnelse i løpet av livet sitt. 

Den århundrelange erfaringen til mesterne våre er bygd på forfedrenes tradisjones og spiller en hovedrolle i tømmerhusproduksjonen. Det er ikke nok å ha godt materiale, man må også kunne bruke det. Kompetansen til folket vårt som klarer å bygge tømmerhus, har ikke gått i glemmeboka. Selvsagt blir trematerialet alltid tilgjengelig og lett å bearbeide i området her. Slike tømmerhus i Karelia ble det laget før overalt. Heldigvis er derfor ferdighetene blitt bevart, og de brukes fortsatt. Selskapet vårt har tjent tillit også på regjeringsnivå. I mars 2020 setter vi i gang et prosjekt som er knyttet til gjenreising av den brannskadede historiske trebygningen i sentrum av Petrozavodsk. Bestilleren er Ministeriet for kultur og historie i republikken Karelia. Den avsluttende arbeidsmengden er 800 kubikkmeter i produksjonen. Her er det mulig å se portefølgen vår som består av de siste oppdragene våre.

Ved den moderne rubelkursen for dollar eller euro blir innkjøpet av huset vårt veldig billig. Dessuten må det bli tatt i betraktning at vi selger produkter som tilsvarer verdens beste eksemplarer.

Ikke tvil engang at ved riktig bruk vil slike tømmerhus tjene minst 150-170 år.

De tømmerhusene våre er lette å ta av og flytte til en ny plass uten at de mister kvaliteten underveis. Til og med etter den flerårlige bruken vil disse tømmerhusene være verdifulle. Salget og leveringen av produksjon til en ny plass er en vanlig praksis her i området. Etter vår mening er dette en viktig ting, og det er nemlig jord som utgjør den største verdien. Etter å ha hatt huset i tiår i bruk vil tømmerhusets eier ta husdelene fra hverandre og flytte tømmerhuset til en annen tomt ved å frigjøre tomten til et nytt byggingsprosjekt.

Absolutt alle tømmerhusene våre er økologisk rene. Vi bruker alltid bare trygge naturstoffer.

TILBUDENE VÅRE.

Vi tilbyr alle slags tømmerhus, alle slags tømmerbygninger inkludert hotell og butikker som er fullt kompleterte. Det fulle gran-eller furukomplettet — alt etter deres ønske. Alt som trengs til tak og gulv eller den interne innredningen og i absolutt ulike størrelser slik at huset blir fullt komplettert. Vi garanterer at kvaliteten på produksjonen vår ligger på verdens nivå.Hvilke som helst tretrapper, -dører og hagefigurer. Her er noen eksempler på arbeidene våre. 

Vi kan komplettere tømmerhuset deres med noen produkter i den lokale karelske granitten. For eksempel kan settet bestå av en bordplate, en vinduskarm, en oppvaskkum, trapper av karelsk granitt som har unik dekorasjon, for eksempel typisk for landet deres. All produksjonen har høy kvalitet og nøyaktighet til en millimeter. Her kan man finne en nettside med ei liste over produksjonsmønster og stoff.

De som vil bestille et hus bygd i naturtørt tømmer (på en naturlig måte) BILDET tilbyrvi noen dagers gratis opphold i et slikt hus i en by som heter Medvezjgerosk. Dette er en liten karelsk by som ligger ved Onegasjøen, 200 km unna Petrozavodsk. Det er mulig å komme seg fra Petrozavodsk til Medvezjegorsk med tog eller bil.

MATERIALENE VÅRE.

Vi bruker alltid bare spesielt valgt tremateriale av høyeste kvalitet. I dette tilfellet handler det om tre hogd ved den arktiske bredden i nærheten av slike byer som Kostamuksja, Kemj og Belomorsk. Dere selv kan ta en titt hvor det ligger. Det er stort sett tømmer som blir hogd om vinteren, og det er nemlig den type tremateriale som blir ansett som mønsterstoff for alle tømmerbygningene. Vi har alltid prøvd å bygge opp hus av vintertømmer, og det er derfor de holder så lenge. Det er bare om vinteren at harpiks er maksimalt konsentrert i stammen, og det er ingen tvil om at harpiks er det beste og naturlige konserveringsmiddelet. I Karelia hogdes trær mest om vinteren. Derfor er valget av det beste materialet praktisk sett ubegrenset.

PRISENE VÅRE

I selve Petrozavodsk tilbyr vi følgende priser. Den tradisjonelle russiske hogsten er godt anbefalt i Russland. Et godt eksempel er Kizji. Helt fra 13000 rubler (200 euro) per kubikkmeter for et produkt med tømmediameter på 28-32 cm. Ved den kanadiske hogsten er tømmerprisen avhengig av diameter. Ved tømmerdiameterer fra 32 cm er startprisen 14500 (250 euro) i produktet. Den norske hogsten er fra 13500 (220 euro) rubler i produktet. Den karelske furuen som er naturtørr, er fra 19000 (290 euro) i produktet. For eksempel utgjør tømmerhuset med diameter på rundt 30 cm og med arealet på 150 meter, 160 -170 kubikkmeter tømmer. Her kan dere alltid se de siste prisendringene.

GARANTIENE VÅRE

Basert på vår erfaring og tatt i betraktning det unike naturmaterialet garanterer vi at vi klarer å produsere tømmerhus, -hoteller, -byrå og paviljonger på et høyt verdensnivå. Dere kan godt stole på kompetansen vår. Slike tømmerhus tilsvarer høye verdensstandarder. Om det er ønskelig, er vi klare for å arrangere noen forretninger ved deltakelsen av det konsulterende firmaet fra Sverige.

KONTAKTENE VÅRE

Ta kontakt med oss på telefon+7 953 529 09 08, og du får svar fra den engelskspråklige ansatte som står nevnt på nettsiden eller skriv til oss i posten enten på engelsk eller på ditt morsmål. For oss blir det enklest å samarbeide med dere om dere skriver til oss på russisk, engelsk eller svensk.

FORMALITETENE RUNDT INNKJØPET

For å ha kalkulasjon av produktet trenger vi et prosjekt. Etter å ha fått prosjektet kan vi kalkulere prisen på bestillingen i Petrozavodsk, Russland. Selvsagt tilbyr vi alle mulige slags leveringsmåter og den omtrentlige prisen på leveringen og fristene. Om det passer bra for dere, kan dere komme hit for å underskrive avtalen eller sende en representant med et notarialbekreftet fullmaktsbrev. Avtalen blir laget både på morsmålet deres og på russisk. Under behandlingsperioden blir avtalen samkjørt mellom oss flere ganger i e-posten. Hvis alt virker bra for dere, kan dere selv komme til oss og se nærmere på de prosjekter som blir iverksatt i det øyeblikket. Det vil ikke ta så lang tid – somregel tar det maksimalt to dager intenst arbeid. Samtidig kan dere også se byen Petrozavodsk, og om dere ønsker, kan dere også besøke Kizji (bare om sommeren). Går alt sammen i følge planene, kan man underskrive de nødvendige papirene og reise hjem.

Deretter venter vi på å få forskudd som utgjør 35-45% av avtaleprisen. Under produksjonsprosessen sender vi regelmessig bilder og videorapporter om bestillingens framgang. Dere får uten noen problem sjekke arbeidet vårt på avstand. Etter at forskuddet er oppbrukt, kommer dere til å sende oss den andre beløpsdelen slik at vi kan fortsette med prosjektet. Når arbeidet er fullført, sender vi dere en videorapport, og vi gjør oss klare til å ta av husdetaljene, se etter de mest gunstige transportmulighetene og deklarere objektet i tollen. På dette tidspunktet kan dere også komme hit for å ta imot produktet. Så venter vi på å få resten av beløpet for å få sendt bestillingen videre av gårde. Det ser omtrent sånt ut. Alle detaljene blir selvfølgelig forhåndsavtalt mellom oss og beskrevet i kontrakten før den blir underskrevet.

 

Tømmerhus